Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
За Тайджичуан
Тайджичуан е традиционно китайско "вътрешно" бойно изкуство. Работата във "вътрешните" бойни изкуства е насочена към развитие и използване на присъщата, вътрешна сила на човешкия организъм за постигане на максимален резултат с минимално мускулно усилие.

Запазването на пълно физическо и психическо равновесие в условията на спокойна умствена концентрация е основно изискване за тренировката в тайджичуан. Това е основа за развитие и усъвършенстване на личността в нейния цялостен аспект. Тайджичуан е път към хармонизиране на живота на практикуващия чрез разбиране на мястото и ролята му във вселената и усещане на неразривната му връзка и единство с всичко, което го заобикаля. От тази гледна точка тайджичуан принадлежи към категорията на медитативните изкуства на Изтока.

Тайджичуан е тясно свързан с традиционната китайска медицина. Резултатите от проведени обективни научни изследвания в Китай, Тайван, САЩ и др. показват, че системните занимания с тайджичуан водят до общо укрепване на имунната система, подобряване на обмяната на веществата и лечение на редица заболявания. Наред с това тайджичуан забавя развитието на процесите, показател за биологичната възраст на организма. Биологичните функции на практикуващите това изкуство съответстват на функциите на хора в значително по-млада възраст. (виж данните на професор Франклин Куонг в страницата "За нас" и информацията от медицински изследвания на Academy of Tai Chi and Wu Shu).

Ефективността на тайджичуан като бойно изкуство е изключително висока. Неговата философия изисква акцентът в самозащитата да се поставя върху неутрализиране на противника без застрашаване на здравето и живота му. Но при нужда тайджичуан може да даде адекватен отговор на всяка заплаха. Основателят на стила Ян Лучан е известен като Ян Непобедимия.

Тайджичуан е и много добро физическо упражнение осигуряващо умерено и равномерно натоварване на всички мускули на тялото. Кондицията се повишава постепенно и се задържа на високо ниво без травмите и спадовете на формата, придружаващи по-интензивната тренировка при други спортове.