Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Спортно Ушу

    Ушу означава „военно изкуство“ и се употребява като сборно понятие за китайските бойни изкуства. На Запад, включително в нашата страна, със същото значение се използва израза „Кунг фу”, макар че в буквален превод той означава „високо майсторство придобито в резултат на упорит многогодишен труд”. По-подробния превод на йероглифите представя неагресивния и съзерцателен характер на тези изкуства.
Първият йероглиф ”У” се състои от две части: “Чжъ”, което означава “ спирам, възпрепятствам” и “гъ”, коeто означава “алебарда” или друго оръжие за дълъг бой. Така ушу придобива смисъла “да спреш оръжието, да предотвратиш атаката”.
    Китайските бойни изкуства имат непрекъсната няколко хилядолетна история. Те са органично свързани както с китайската философия, така и с китайската традиционна медицина. Ушу има доказан положителен ефект за оздравяване и укрепване на човешкия организъм и на неговата имунна система. Практикуването му привиква практикуващите на етично и положително поведение в обществото, на колективизъм и уважение към по-възрастните, на уравновесен живот и любов към природата. Популярността на спорта Ушу в света е много голяма.
     През 1960г. в Китай е създадено спортното ушу - техниките от различните бойни стилове се унифицират и се въвеждат единни правила и критерии за оценка, като се набляга на зрелищността и здравословния ефект на движенията. През 1990г. се учредява и  „Международна федерация по ушу”, която е единствената призната от МОК световна федерация по този вид спорт.
   В ушу има два големи раздела- санда и таолу. Обучението при най-малките се фокусира върху таолу - последователност от свързани стилизирани движения, подчинени на определени правила, наречени «стандартни форми». Липсата на двубои  в тренировките дава възможност да се акцентира върху моралните аспекти в бойните изкуства като  колективизъм и защита. Изпълнението на сложните координационни техники придава гъвкавост и сила на тялото, развива паметта и концентрацията на вниманието, прави практикуващите дейни личности, устремени да преодоляват всякакви препятствия.